Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ขอเชิญชวนสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

    

                    คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ขอเชิญบุคลากรของรัฐและประชาชนทั่วไปสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
จำนวน ๘๓ รูป ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๗ วัน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...