Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

 

 

 
 

                
นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา 
ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อน     
ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์         เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...