Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมประจำเดือน

                               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อให้ทราบแนวนโยบายและปรับการปฏิบัติงานเป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างด้วยดี

บทความ อื่นๆ ...