Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

มส.ยกสถานภาพครู-แก้สมองไหลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

            นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.... ซึ่งร่างดังกล่าวจะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...