Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โรงเรียนการกุศลของวัด(จังหวัดพะเยา)

  

                 กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด โดยมี พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานกลุ่ม คมชัดลึก :โรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจำนวนโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ในสังกัดกว่า ๘๐,๐๐๐ คน 
  เนื่องจากพระเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนทั้งชาย-หญิง หรือเด็กที่ไม่ได้บวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้เรียนในระบบสามัญทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...