Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...