Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ไฟใฟใหม้วิหารวัดเหล่าธาตุ อ.แม่ใจ

วันจันทร์ที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. เกิดวินาศภัย(อัคคีภัย) ไฟไหม้วิหารวัดเหล่าธาตุ ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ซึ่งนายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมทั้งนายวรวิทย์  บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กำนันตำบลบ้านเหล่า ผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  ได้หารือแนวทางช่วยเหลือวัดเหล่าธาตุ เพื่อบูรณะวิหารขึ้นใหม่  คาดว่าค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า๖ ล้านบาท   ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะดำเนินการขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัยจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามระเบียบการขอรับเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย โดยเสนอผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 

บทความ อื่นๆ ...