Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต

    

 วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...