ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา (ตักบาตรวันพุธ) ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาและร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตักบาตรวันพุธ) ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา