โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูสุวรรณโณภาส เจ้าอาวาสวัดป่าฝาง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอิงโค้ง โรงเรียนบ้านเจน โรงเรียนบ้านกาดถี โรงเรียนบ้านแม่อิง และโรงเรียนบ้านม่วงคำ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมดังกล่าว จำนวน 124 คน