พศจ.พะเยา การประเมินเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดำเนินการ ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา อำเภอเชียงม่วน