โครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๑