พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา