พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ