แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเดือนมิถุนายน 62 คลิก 


รายละเอียดเดือนพฤษภาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนเมษายน 62 คลิก

รายละเอียดเดือนมีนาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนกุมภาพันธ์ 62 คลิก

รายละเอียดเดือนมกราคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนธันวาคม 61 คลิก

รายละเอียดเดือนพฤศจิกายน 61 คลิก

รายละเอียดเดือนตุลาคม 61 คลิก