พศจ.พะเยา ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) เดือนยี่เป็ง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง