ผอ.พศจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 11/2561