ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)