พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562