พศจ.พะเยา ร่วมงานวันครูกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนม่วงชุมวิทยา