พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561