ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (การติดตามผู้พ้นการคุมประพฤติ)