เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพะเยา