พศจ.พะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในการเชิญกระเช้าดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทาน