พศจ.พะเยา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ