พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม