การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา