พศจ.พย.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง