ผต.พศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ-สอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา