กิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย”