พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดพะเยา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ