พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในงานอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) ณ วัดรัตนวนาราม