พิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10