พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล แด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6, เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง