ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง