พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562