ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา