พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน