พศจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา