พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ