พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่อดีตบุรพกษัตริย์ไทยในสมัยล้านนาและสาธยายมนต์มหาสันติงหลวง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง