พศจ.พะเยา ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะภาค 6