การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

images/stories/slide003/korpordor.jpg