ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมการแถลงข่าวพิธี “เวียนเทียนกลางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า พะเยา