กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุจอมทอง