พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม