โครงการ “หนึ่งใจ... ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม