กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพะเยา

พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา 19.00 น.