พิธีเปิดโครงการนิสิตจิตอาสาตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส” ณ วัดศรีมาลัย อำเภอจุน