โครงการธรรมทูตสัญจร และการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา